Czytałem wiele analiz, wyników badań, sam coś marnego kiedyś napisałem i właśnie dlatego tak duże wrażenia na mnie robi rozmach i waga wniosków z „badania chińskiego”. Jest to olbrzymie badanie przeprowadzone na populacji Chin: 367 zmiennych, 65 prowincji Chin, potwierdzonych ponad 8 tys. istotnych statystycznie korelacji miedzy stylem życia a występowaniem chorób.
Według New York Times „To badanie to Grand Prix epidemiologii”
Według artykułu w „Saturday Evening Post” projekt „powinien wstrząsnąć badaczami medycznymi i żywieniowymi na całym świecie
Aby skracać wymieniam w punktach:
  • Porównanie wybranych danych między populacją wiejskich prowincji Chin a USA w celu pokazania kontrastu zwyczajów życwieniowych miedzy rejonami gdzie ludzie spożywają składniki, które w niewielkim stopniu zmieniły się od kilku stuleci a współczesną dietą wysokorozwiniętego kraju
  • Diety obu populacji korelują z większą częstością występowania określonych chorób.
Spożycie składników odżywczych USA vs Chiny

Spożycie składników odżywczych USA vs Chiny

  • Należy podkreślić różnicę przede wszystkim w proporcji białka roślinnego do zwierzęcego w obu populacjach, oraz bogatoresztkowy charakter diety chińskiej (ilość błonnika).
  • Dieta ma wpływ na średni poziom cholesterolu: Chiny 127 mg/dL (w niektórzych prowincjach  94 mg/dL bez leków obniżających jego poziom sic!) a w USA  215 mg/dL.
  • Poziom cholesterolu silnie koreluje z częstością występowania chorób cywilizacyjnych.
Choroby biedy i dobrobytu

Choroby biedy i dobrobytu

  • Wysoki poziom cholesterolu korelował z występowaniem większści wymienionych nowotowrów  co nie dla wszystkich jest oczywiste bo cholesterol jest kojarzony jako czynnik ryzyka przede wszystkim schorzeń układu sercowo-naczyniwoego.
  • W prowincjach Sichuan i Guizhou w ciągu trzech lat obserwacji nikt z badanych (!) nie zmarł przed 64 rokiem życia z powodu choroby wieńcowej.
Więcej na temat wniosków dotyczących cholesterolu niebawem
ps. na razie nie skupiamy się na metodach interwencji terapeutycznej – jedynie komentujemy wyniki analizy.
Na podstawie „Nowoczesne zasady odżywiania”.