Kontynuując ostatnie dywagacje tym razem chciałbym pokazać różnice w dynamice rozwoju ognisk nowotworowych (model analogiczny do poprzednich badań) gdy jednym zwierzętom podawano białko pochodzenia zwierzęcego (kazeinę) lub roślinnego (gluten) w dużej ilości jak również kazeinę w małej ilości.

Ilość i pochodzenie białka a dynamika rozwoju nowotworu

Ilość i pochodzenie białka a dynamika rozwoju nowotworu

Okazuje się, że nie tylko ilość białka w diecie ale i jego jakość ma wpływ na modulowanie dynamiki rozwoju ognisk nowotworowych. Później powtórzono ten model podstawiając w miejsce glutenu białko sojowe – rezultat był podobny – mała dynamika rozwoju ognisk.

Podsumowując nie tylko ilością podawanego w diecie białka ale i jego jakością możemy (w tych modelach badawczych) modulować rozwój nowotworu.

W kolejnych badaniach gdzie stosowano kazeinę powtórzono tę korelację tym razem obserwując dynamikę rozwoju guzów:

  • wątroby u zwierząt z ludzkim wirusem WZW B (żółtaczki zakaźnej typu B),
  • piersi po narażeniu na rakotwórcze [7,12-dimetylobenzo(a)antracen (DBMA) i N-nitrozo-N-metylomocznik (NMU)].

We wnioskach tej serii badań pojawia się stwierdzenie, że „składniki żywności pochodzenia zwierzęcego zwiększały rozwój guzów, podczas gdy składniki odżywcze pochodzenia roślinnego zmniejszały go”. Należy również zaakcentować rzadko spotykaną podczas badań naukowych zgodność statystyczną wyników poszczególnych badań ze sobą.

Niebawem z modelu zwierzęcego przeniesiemy się na ludzi…

 

Źródło:
„Youngman L. D., 1990: The growth and development of aflatoxin B1-induced preneoplastic lesions, tumors, metastasis, and spontaneous tumors as they are influenced by dietary protein level, type, and intervention, praca doktorska, Uniwersytet Cornella, Ithaca.”
Wpis z książki: T. Colin Campbell „Nowoczesne zasady odżywiania”. iBooks.