Na podstawie najnowszej metaanalizy wyników 12 randomizowanych badań pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków stwierdzono że:
  • strategia ablacji przynosi większą korzyść z zakresie poprawy jakości życia pacjentów – ale przewaga utrzymuje się tylko 9 miesięcy po zabiegu, później obie strategie leczenie są równorzędne
  • ablacja lepiej chroni pacjenta przed powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi – najcześciej udarem mózgu
  • nie obserwowano istotnych różnic w zakresie częstości krwawień i zgonów pomiędzy grupami
Jak widać wciąż potrzeba danych z badania randomizowanego (w trakcie jest duże badania CABANA) aby porównać korzyść w zakresie śmiertalności i zapobieganiu udarom.
Ablacja AF

Ablacja AF

Źródło : Radiofrequency Ablation Versus Antiarrhythmic Drug Therapy for Atrial Fibrillation: Meta-Analysis of Quality of Life, Morbidity, and Mortality. JACC Clin Electrophysiol 2016;Nov 10:[Epub ahead of print].