Obrzęk miokardium w ostrej fazie zawału – obrazowanie rezonansu magnetycznego serca

W celu różnicowania świeżego zawału serca od zawału przebytego od 1996 roku zaproponowane zostało wykonywanie sekwencji typu STIR (w skanerach GE triple IR). Jest to inwersyjna sekwencja z krótkim czasem inwersji, technika szybkiego echa spinowego z tłumieniem sygnału z tkanki tłuszczowej. W tej T2 zależnej sekwencji „czarnej krwi” obszar obrzękniętego miokardium ma wyraźnie hyperintensywny sygnał. Sekwencje typu STIR i Triple IR FSE jak wykazano w badaniu Abdel-Aty z 2004r pozwalają na różnicowanie świeżego od przebytego zawału serca z 96% swoistością.   "Połączenie tego typu sekwencji wskazujących ostry obrzęk miokardium z sekwencjami późnego wzmocnienia gadolinowego stanowi optymalne wykorzystanie rezonansu magnetycznego w różnicowaniu świeżej od przebytej martwicy miokardium"   W przedstawionym przypadku skany wykonano 3 krotnie. Pacjent został poddany w

Przejdź do góry