Kampania zachęcająca do jedzenia cukru.

Kampania zachęcająca do jedzenia cukru.