Zastawka aortalna Medtronic Core Valve – cewnikowanie prawej tętnicy wieńcowej – projekcja LAO