Koronarografia po TAVI

Rosnąca ilość pacjentów, u których implantowane są przezskórnie zastawki aortalne (ang. transcatheter aortic valve implantation – TAVI) powoduje, iż z pewnością w niedalekiej perspektywie kardiolodzy interwencyjni coraz częściej będą stykali się z problemem interwencji wieńcowej u pacjentów po TAVI.

Zwłaszcza podgrupa pacjentów, u których implantowano zastawkę Medtronic CoreValve bedzie nastręczała większej ilości problemów w trakcie przyszłych interwencji. Wiąże się to z charakterystyką tej rozpiętej na stencie zastawki. Jej metalowa siateczka stentu sięga wysoko w obręb opuszki aorty jakoby przysłaniając ujścia obu tętnic wieńcowych (patrz ilustracja). Poniżej przedstawiam zdjęcia intubacji prawej i lewej tętnicy wieńcowej u pacjenta uprzednio poddanego TAVI z użyciem Medtronic CoreValve.

Zastawka aortalna Medtronic Core Valve - jej prawidłowe położenie po TAVI

Zastawka aortalna Medtronic Core Valve – jej prawidłowe położenie po TAVI

 

1. Projekcja AP – lewa tętnica wieńcowa. Intubacja cewnikiem JL4, dostęp promieniowy

2. Projekcja CRA/LAO – lewa tętnica wieńcowa. Intubacja cewnikiem JL4, dostęp promieniowy. Widoczne krążenie oboczne do prawej tętnicy wieńcowej

 

3. Projekcja LAO – prawa tętnica wieńcowa. Intubacja cewnikiem JR4, dostęp promieniowy. Widoczna amputacja z obwodem wypełniającym się z krążenia obocznego od lewej tętnicy wieńcowej

 

Jak widać na prezentowanych obrazach koronarografia po TAVI jest przynajmniej trochę bardziej uciążliwa, szczególnie może utrudniać procedurę gdy wykorzystujemy cewniki które „szukają” ostium „wędrując po ścianie opuszki aorty” np. EBU lub krzywizny Amplatza.