Zastawka aortalna Medtronic Core Valve – cewnikowanie lewej tętnicy wieńcowej – projekcja CRA/LAO