Badanie SPRINT Wartości docelowe ciśnienia

Badanie SPRINT – osiągnięte wartości docelowe ciśnienia