Problem chorobowości z powodu nadciśnienia tętniczego to problem populacyjny i społeczny. Ilość chorych na nadciśnienie określa się na ponad 1 bilion w skali świata. Nie leczone i źle leczone nadciśnienie tętnicze powoduje występowanie powikłań narządowych i przedwczesnych zgonów z powodu powikłań sercowo-naczyniowych. Aby określić jak bardzo intensywnie powinniśmy leczyć nadciśnienie i czy istnieją korzyści z agresywnego jego leczenia zaplanowano bardzo duże badanie SPRINT. To prowadzone w 102 ośrodkach badanie sponsorowały i nadzorowały amerykańskie agencje rządowe min. National Institute of Health. Obserwację ponad 9 tys. leczonych standardowo i intensywnie pacjentów planowano na 6 do 10 lat. Jednak obserwacja i badanie zostało przerwane po zaledwie 3 latach obserwacji z powodu wystąpienia znacznych różnic pomiędzy badanymi grupami.

Badanie SPRINT - osiągnięte wartości docelowe ciśnienia tętniczego, ilość zastosowanych leków

Badanie SPRINT – osiągnięte wartości docelowe ciśnienia tętniczego, ilość zastosowanych leków

 

Głównym powodem  przedwczesnego przerwania obserwacji było znaczne i znamienne zmniejszenie śmiertelności w grupie, gdzie nadciśnienie tętnicze leczone było intensywnie w porównaniu do leczonych klasycznie :

 

[progress title=’27% redukcja śmiertelności ogólnej’ progress=’27’ /]

[progress title=’25% redukcja śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych’ progress=’25’ color=’#dd3333′ /]

 

Leczenie intensywne w badaniu SPRINT zdefiniowano jako osiągniecie docelowych wartości ciśnienia skurczowego <120 mmHg natomiast w leczeniu standardowym odpowiednio <140 mmHg.

Krzywe przeżycia SPRINT 27% redukcja śmiertelności

Krzywe przeżycia SPRINT 27% redukcja śmiertelności

Na załączonej rycinie krzywych przeżycia wyraźnie widać ich rozchodzenie się  po uzyskaniu w terapii tych bardzo rygorystycznych norm docelowych w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

W zgodnej opinii kardiologów wyniki SPRINT będą miały w niedalekiej przyszłości duży wpływ na wytyczne postępowania i rekomendacje dla lekarzy a docelowo dla wszystkich naszych pacjentów.

Wygląda na to, że w przypadku nadciśnienia tętniczego agresywnie znaczy dobrze ….

 

Źródlo: https://www.sprinttrial.org/public/dspHome.cfm