Ostre zapalenie mięśnia sercowego – widoczny obrzęk we wczesnej fazie po podaniu gadoliny – badanie CMR projekcja 3Ch