Wyniki niedawno opublikowanego badania potwierdzają, że już 15 minut dziennej aktywności fizycznej o małym nasileniu powoduje zmniejszenie śmiertelności w poszczególnych kategoriach schorzeń od 25 do aż 48%.

Największa 48% redukcja ryzyka śmierci dotyczy zgonu z powodu choroby serca lub naczyń.

Analizą objęto bardzo liczną, ponad 120 tysięczną grupę pacjentów w wieku powyżej 60 roku życia. Średni czas obserwacji to 10 lat.

Omówienie wyników badania

Z wykresu wynika, że im bardziej nasilona, systematyczna aktywność fizyczna tym korzystny efekt profilaktyczny jest większy (krzywa na wykresie opada nadal). Należy jednak podkreślić, że najbardziej stromy przebieg krzywej wykresu jest obserwowany dla małej aktywności wysiłku. Oznacza to tyle, że najważniejsze dla nas jest to aby w ogóle się ruszyć z miejsca i codziennie znaleźć czas na przynajmniej 15 min energicznego marszu (optymalnie z kijami aby uaktywnić również mięśnie obręczy barkowej).

Opisywane korzyści są niezależne od wieku – zawsze jest dobry moment aby zacząć.

Co mówią wytyczne

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO 2016 PA guidelines) rekomendują minimum 150 min wysiłku o średnim nasileniu w ciągu tygodnia lub 75 min wysiłku o dużym nasileniu na tydzień.

Częstą przyczyną rezygnacji z systematycznej aktywności fizyczne jest brak umiejętności wygospodarowania na nią czasu. Warto to przemyśleć bo korzyści są ewidentne !

Mam nadzieję, że przedstawione wyniki zachęcą nawet do małej, lecz systematycznej aktywności.

Natomiast tym, którym się spodoba polecam stopniowe dążenie do wartości zalecanych przez WHO.