Food and Drug Association (FDA) opublikowała uaktualnienie stanowiska dotyczącego możliwego negatywnego wpływu skanu tomograficznego (CT) na działanie urządzeń wszczepialnych (UW) takich jak:
  • pompy insulinowe
  • kardiostymulatory serca i urządzenia pochodne (cardiac implantable devices)
  • neurstymulatory


Pomimo częstości raportowanych zdarzeń określanej jako ekstremalnie rzadkie a dotyczących obserwowanych zaburzeń działania ww. urządzeń w czasie lub bezpośrednio po skanie tomograficznym FDA zdecydowało zarekomendować co następuje:
  • w miarę możliwości należy dołożyć starań aby UW znalazły się poza obszarem skanowania
  • należy starannie rozważać wskazania do skanu
  • należy stosować protokoły niskiej dawki (udokumentowano dodatnią korelację pomiędzy wysokością dawki a częstością incydentów)
  • występowanie ww incydentów nie powinno zniechęcać lekarzy do kierowania na CT tych pacjentów w uzasadnionych przypadkach, ponieważ korzyści z badania przewyższają ewentualne minimalne ryzyko
  • CT pozostaje preferowaną metodą diagnostyki obrazowej u pacjentów z UW (bezpieczniejszą niż rezonans magnetyczny)
  • zachęca się do raportowania ewentualnych kolejnych przypadków możliwej interferencji

 

Źródło: http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationSafety/ElectromagneticCompatibilityEMC/ucm489704.htm