DAPT i NOAC po PCI wytyczne 2014

Schematy skojarzonego leczenia przeciwkrzepliwego i przeciwpłytkowego po angioplastyce wieńcowej wg wytycznych ESC 2014