Wytyczne dotyczące oceny ryzyka, przygotowania i opieki okołooperacyjnej u pacjentów obciążonych kardiologicznie, poddawanych zabiegom pozasercowym powstały we współpracy ESC z Europejskim Towarzystwem Anestezjologicznym (EAS). Są to drugie wytyczne w zakresie tej tematyki. Pierwsze ukazały się przed 5 laty w 2009 roku. Co ciekawe na Kongresie, który odbywał się w również Barcelonie.  Wytyczne przedstawiają schemat przygotowania przedoperacyjnego w postaci algorytmu opartego na ocenie kolejno: stopnia pilności samego zabiegu, stabilności kardiologicznej pacjenta, ryzyka zabiegu w kontekście powikłań kardiologicznych, tolerancji wysiłku i obecności czynników ryzyka kardiologicznego. Zalecenia wprowadzają nową skalę oceny ryzyka śródoperacyjnego i pooperacyjnego zawału serca lub nagłego zatrzymania krążenia (skala NSQIP MICAO, http://surgicalriskcalculator.com.miocardiaarrest), ograniczają rolę beta-adrenolityków, głównie do kontynuowania tej grupy leków w okresie przedoperacyjnym oraz przedstawiają zasady postępowania w przypadku stosowania przez pacjenta nowych leków przeciwkrzepliwych.