Pacjent lat 65 skierowany na badanie rezonansu magnetycznego serca (CMR) po przebytym przed kilkoma laty zawale serca. W badaniach echokardiograficznych zaburzenie kurczliwości odcinkowej z istotnym upośledzeniem funkcji lewej komory (LVEF od 15% do 38%). W koronarografii amputacja (zamknięcie) gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej z wytworzonym krążeniem obocznym. W CMR obraz akinetyczno – dyskinetycznego tętniaka ściany dolnej i tylnej lewej komory (zaznaczenie strzałkami) z upośledzeniem jej globalnej funkcji – LVEF 28%.

Projekcja dwujamowa - tętniak ściany dolnej i tylnej

Projekcja dwujamowa – tętniak ściany dolnej i tylnej

Pełnościenne późne wzmocnienie (LGE) - tętniak ściany dolnej i tylnej

Pełnościenne późne wzmocnienie (LGE) – tętniak ściany dolnej i tylnej

Pełnościenne późne wzmocnienie (LGE) oś krótka - tętniak ściany dolnej i tylnej

Pełnościenne późne wzmocnienie (LGE) oś krótka – tętniak ściany dolnej i tylnej

 

 

stopka autorzy do winietki casu