Na grupie ponad 36 tysięcy dializowanych pacjentów z amerykańskiego rejestru chorób nerek poddanych w latach 2003-2010 stentowaniu tętnic wieńcowych obserwowano trendy dotyczące odległej skuteczności zabieów i wyboru stosowanych stentów
W grupie stentów powlekanych (DES) zanotowano:
  • 18% mniejszą śmiertelność oraz istotne zmnejszenie ryzyka wystąpienia zawału i konieczności ponawiania zabiegu rewaskularyzacji
Wniosek: stosowanie stentów powlekanych lekami u pacjentów dializowanych jest bezpieczne i wiąże się z mniejszym ryzykiem śmierci, ponownego zawału i konieczności ponawiania zabiegu rewaskularyzacji w odległej obserwacji.
Źródło: Drug-Eluting Versus Bare-Metal Stents During PCI in Patients With End-Stage Renal Disease on Dialysis. J Am Coll Cardiol 2016;67:1459-1469.