Korzyści z redukcji ciśnienia tętniczego o 10mmHg - metaanaliza Ettehad i wsp.

Korzyści z redukcji ciśnienia tętniczego o 10mmHg – metaanaliza Ettehad i wsp.

Źródło Medycyna Praktyczna luty 2016.