Mammografia – szkodzi czy pomaga?

W wielkiej analizie jaką w 2014 opublikowano w JAMA  podsumowano 50 lat doświadczeń w wykonywaniu przesiewowych badań mammograficznych w celu wykrywania raka piersi. Do analizy włączono wszystkie raporty dotyczące wykonywania mammografii pomiędzy 1960 a 2014 rokiem.
Okazuje się, że szerokie zastosowanie przesiewowej mammografii w celu wykrywania raka piersi nie przynosi istotnych korzyści. Natomiast mamy do czynienia z prawie 20% możliwością fałszywie dodatnich rozpoznań raka, tam gdzie w rzeczywistości nie ma nowotworu złośliwego co powoduje wdrożenie niepotrzebnych i okaleczających procedur.

Nie ma też żadnych wiarygodnych danych świadczących o tym, iż zaniechanie wykonywania w nie wyselekcjonowanej populacji kobiet mammografii zwiększa śmiertelność z powodu nazwijmy to „przegapionego” raka piersi.

Podsumowując należy jasno powiedzieć, że ponad wszelką wątpliwość:

  • Mammografia jest przydatną metodą diagnostyczną
  • Jednak wskazania do mammografii powinny być ograniczone do grup wysokiego ryzyka i powinny być określane wspólnie przez pacjentkę i lekarza podczas konsultacji specjalistycznej.
  • Powinniśmy propagować świadomość zagrożenia kobiet rakiem piersi oraz świadomość technik samodzielnego badania piersi.

 

Źródła:

Pace L, Keating N. A Systematic Assessment of Benefits and Risks to Guide Breast Cancer Screening Decisions. JAMA. 2014;311(13):1327-1335.1