Z pamiętnika dyżuranta c.d – głęboka hypokaliemia

W wykonanej w trybie natychmiastowym (ze względu na nasilenie objawów dławicowych oraz rozlany charakter zmian ST-T) koronarografii uwidoczniono: