Pacjentka lat 57 z silnym, spoczynkowym bólem zamostkowym od 2 godzin przed przyjęciem do oddziału. Rozlane zmiany ST-T w EKG transmitowanym przez zespół R z domu pacjentki. Od kilku dni kurcze mięśni kończyn górnych, nudności i wymioty

EKG z teletransmisji

EKG z teletransmisji

EKG z teletransmisji

EKG z teletransmisji

W wywiadzie: stan po angioplastyce prawej tętnicy wieńcowej z implantacją stentu powlekanego lekiem w kwietniu 2015 r. Rozpoznane: mostek mięśniowy na gałęzi przedniej zstępującej, zwężenie odźwiernika oraz choroba refluksowa przełyku, choroba wrzodowa żołądka, nikotynizm, hiperlipidemia w trakcie leczenia statynami.

Stosowane leki: bisoprolol, ASA, klopidogrel, pantoprazol, atorwastatyna.

Pali wciąż 10 papierosów dziennie

 

Co robić ? Pacjentka z silnym utrzymującym się bólem.

Natychmiastowa koronarografia? Może czekać ?

Jeśli koronarografia to jakiego obrazu się spodziewamy ?

 

Komentarz wkrótce….