Bardzo ciekawy eksperyment dotyczący naturalnych dla ludzi mechanizmów zwalczania komórek nowotworowych przeprowadzono na modelach:

Raka prostaty

 • Grupa badana ograniczona do pacjentów, którzy nie podjęli żadnego typowego leczenia nowotworu
 • Poziom PSA od 4 do 10 (PSA – antygen prostaty – jego ilość we krwi rośnie w raku prostaty)
 • Badani zostali podzieleni na jedzących tradycyjnie i jedzących dietę roślinną
 • Po 12 miesiącach badano ogniska nowotworu za pomocą rezonansu magnetycznego oraz kontrolowano poziom PSA.
Ryc 1. Hamowanie dietą raka prostaty

Ryc 1. Hamowanie dietą raka prostaty

 

Wyniki
 • Żaden pacjent z grupy wege nie był zmuszony do przerwania badania z powodu konieczności podjęcia klasycznego leczenia raka (z powodu postępu guza), natomiast w grupie diety tradycyjnej 6 pacjentów było do tego zmuszonych
 • Poziom PSA obniżył się o 4 % w grupie wege – natomiast wzrósł o 6 % w grupie diety tradycyjnej
 • Osocze pacjentów z grupy wege hamowało w modelu laboratoryjnym wzrost kultur komórek raka prostaty ośmiokrotnie silniej niż pacjentów grupy diety tradycyjnej (70% vs 9%, p <0.001). (Ryc.1)

Raka piersi

 • Kobiety w wieku pomenopauzalnym , dieta niskotłuszczowa, wysoko błonnikowa, oparta na pokarmach pochodzenia roślinnego, ćwiczenia fizyczne 2 x tydzień
 • Sprawdzono jak krew pacjentek będzie oddziaływała na 3 różne, namnażające się linie komórkowe raka piersi.
Ryc. 2 Wpływ zmiany diety na kolonie raka piersi

Ryc. 2 Wpływ zmiany diety na kolonie raka piersi

Wyniki
 • Osocze przed zmianą diety wykazywało działanie hamujące namnażanie komórek nowotworowych
 • Tendencja ta jednak uległa znacznemu nasileniu już po 14 dniach od zmiany diety (Ryc.2)
 • Krew kobiet po zmianie diety stała się wielokrotnie „bardziej wroga” dla komórek nowotoworu niż w przypadku diety standardowej
 • Stwierdzono silniejsze hamowanie wzrostu wszystkich rodzajów kolonii raka piersi (strzałki niebieskie), bezpośrednie zwalczanie przez limfocyty oraz znacznego stopnia indukowanie w komókach raka tendencji do programowanej śmierci (apoptozy – strzałki czerwone).

 

Wnioski:

 • komórki układu odpornościowego zawarte we krwi oraz obecne w niej związki chemiczne potrafią zredukować liczbę komórek nowotworu
 • w porównaniu do przeciętnej diety w przypadku pacjentów przebywających na diecie roślinnej tendencja do eliminacji nowotworu istotnie wzrosła
 • jednym z mechanizmów jest uaktywnienie w komórkach nowotworu apoptozy (programowanej śmierci komórki)
 • odpowiednia zmiana diety potrafi zwielokrotnić, liczne naturalne mechanizmy eliminacji nowotworu
 • podobnie wzmacniająco na eliminację nowotworu działa aktywność fizyczna. Natomiast siła tego oddziaływania jest mniejsza niż diety roślinnej.

Pytanie jaką krew chcesz mieć w swoim organizmie :

 • jedynie swobodnie płynącą ?
 • czy może aktywnie wzmacniającą walkę z pojawiającymi się, zmutowanymi komórkami nowotworu (co wykazano w cytowanych dwóch badaniach)?

 

Źródło:

Rak prostaty : J Urol. 2005 Sep;174(3):1065-9. Intensive lifestyle changes may affect the progression of prostate cancer. Ornish D1Carroll PR.

Rak piersi :  2006;55(1):28-34. Effects of a low-fat, high-fiber diet and exercise program on breast cancer risk factors in vivo and tumor cell growth and apoptosis in vitro. Barnard RJ1Gonzalez JHLiva MENgo TH.