Niejednokrotnie podczas angioplastyki wieńcowej kurcz tętnicy, bądź obwodowe zmiany miażdżycowe bardzo utrudniają nam pasaż (zwłaszcza) cewnika prowadzącego. Zastosowanie prostej techniki pozwoli nam sprawnie dostarczyć cewnik do ujścia docelowej tętnicy wieńcowej i znacznie zmnijeszy traumę dla tętnicy i dyskomfort pacjenta.

Przypadek nr 1 – tętnica ramienna

Etapy:

  • Pasaż przez obkurczony segement tętnicy prowadnikiem angioplastycznym.
  • Wprowadzenie na prowadniku cewnika balonowego średnicy mniej wiecej równej średnicy cewnika prowadzącego i wystawienie około 1/2 cewnika balonowego „przed cewnik” (ryc.1 ).
  • Inflacja niskim ciśnieniem cewnika balonowego
  • Pasaż całego zestawu poprzez obkurczony segment (klip 1)
Klip 1. Pasaż cewnika prowadzącego z wypełnionym balonem przez obkurczoną tętnicę ramienną

Historia pacjenta nr 1

49 letni pacjent po zawale w 2012 r – pierwszy zawał w wieku 43 lat

Wtedy wykonano angioplastykę gałęzi przedniej zstępującej z implantacją stentu powlekanego lekiem oraz w II etapie angioplastykę prawej tętnicy wieńcowej z implantacją stentu powlekanego lekiem

Pacjent przestrzegał zaleceń leczenia farmakologicznego przez 3 lata. Bez korekty stylu życia

Po 3 latach przestał przestrzegać zaleceń dietetycznych, znów zaczął palić papierosy i systematycznie spożywać duże ilości alkoholu

11.2018r przetransportowany na ostry dyżur karidologiczny w 3 godzinie silnego, spoczynkowego bólu zamostkowego

Amputowana gałąź przednia zstępująca przed stentem wszczepionym w 2012r 

Krytyczne 99% zwężenie prawej tętnicy wieńcowej (również poszerzanej w 2012r)

Interwencja

Wykonano skuteczne poszerzenie prawej tętnicy wieńcowej z implantacją dwóch stentów powlekanych. Próba udrożnienia GPZ w warunkach ostrego dyżuru nieskuteczna 

Przypadek nr 2 – tętnica biodrowa

Etapy analogiczne do opisanych przy pasażu poprzez tętnicę ramienną

Masywne zmiany miażdżycowe w tętnicach biodrowych uniemożliwiają pasaż cewnika 6F do angioplastyki. Wcześniej bez problemowy pasaż obu cewników 6F diagnostycznych. Widoczny wystawiony z cewnika balonik 2,0mm

Widoczny wystawiony z cewnika balonik 2,0mm. Inflacja niskim ciśnieniem i gładki pasaż całego układu w kierunku aorty

Historia pacjentki nr 2

69 letnia pacjentka (wciąż paląca papierosy !) po wielu interwencjach wieńcowych, w przeszłości dyskwalifikowana od leczenia kardiochirurgicznego z powodu nasilonego, rozsianego procesu miażdzycowego, niewydolności nerek, POCHP, po wykonanej kilka miesięcy wcześniej angioplastyce pnia lewej tętnicy wieńcowej (DES PLTW/GPZ + otwarcie balonem ujścia GO) zgłosiła się z powodu nasilenia dławicy do IV* wg CCS – bóle spoczynkowe

Pełne otwarcie stentu w pniu i GPZ. Krytyczne zwężenie ujścia dużej gałęzi okalającej przy obwodowej amputacji prawej tętnicy wieńcowej

Otwarcie Cx balonem 2,0mm, implantacja stentu powlekanego 3,0x12mm w jej ujście. Inflacja Kissing balloon dwoma balonami NC 3,0mm w obrębie rozwidlenia pnia lewej tętnicy wieńcowej

Efekt końcowy zabiegu projekcja kaudalna

Efekt końcowy zabiegu projekcja kranialna

Podsumowanie

Czasem prosta interwencja pozwala uniknąć zmiany miejsca dostępu naczyniowego do zabiegu angioplastyki. Ze względu na narastającą ilość pacjentów z zaawansowaną i rozsianą postacią miażdżycy obwodowej temu podobne techniki często się będą nas wspomagały…