[dropcap]Na poniższych panelach przedstawiono korelację pomiędzy spożyciem tłuszczów pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego a ryzykiem wystąpienia raka piersi. Wyraźna, dodatnia korelacja (wzrost ilości nowotworów wraz z narastającą ilością tłuszczu w diecie) dotyczy spożycia tłuszczy pochodzenia zwierzęcego podczas gdy dla tłuszczy roślinnych nie stwierdza się jej.[/dropcap]
[tg_gallery_slider gallery_id=”4301″]
Dodatkowo wykazano, że spożycie większych ilosci tłuszczy zwierzęcych:
  • jest nierozerwalnie skojarzone ze spożyciem białka zwierzęcego (korelacja od 75 % dla Chin i ponad 90% dla populacji USA),
  • powoduje przyspieszoną pierwszą menstruację oraz późniejszą menopauzę w porównaniu do populacji o innej diecie (czynniki wpływające na rozwój nowotworu)
  • poprzez wyżej wymienione mechanizmy powoduje większe „narażenie” tkanek gruczołowych na działanie estrogenu w ciągu życia kobiety (czynnik wpływający na rozwój nowotworu)

 

Źródło: Carroll K. K., Braden L. M i wsp 1986: Fat and Cancer "Cancer" nr 58, s. 1818-1825