Tętnica promieniowa cieszy się powszechną sławą jednego z nielicznych naczyń w naszym organizmie, którego nie ima się miażdżyca. Co prawda dotychczas spotkałem się z przypadkami, gdzie obecne były w niej niewielkie lub umiarkowane zmiany miażdżycowe, nigdy jednak nie widziałem całkowicie zwapniałej tętnicy promieniowej…..

Pacjent lat 78, w wywiadzie cukrzyca t. 2, nadciśnienie tętnicze. Przyjęty celem koronarografii z powodu dodatniego wyniku wykonanej ambulatoryjnie elektrokardiograficznej próby wysiłkowej. Po nakłuciu tętnicy promieniowej i płytkim założeniu koszulki 6 F (głębsze jej wprowadzenie było niemożliwe) wykonałem angiografię tętnicy promieniowej (film nr 1).

Widoczna jest masywnie zwapniała tętnica promieniowa oraz łokciowa. Pasaż prowadnika do tętnicy ramiennej niemożliwy (fot 1).

Fot nr 1. Zwapniała t. promieniowa (strzałki niebieskie) oraz t. łokciowa (strzałki czerwone)

Fot nr 1. Zwapniała t. promieniowa (strzałki niebieskie) oraz t. łokciowa (strzałki czerwone)

Badanie wykonano z dostępu udowego. W koronarografii widoczna (już nie aż tak rzadka) anomalia odejścia lewej tętnicy wieńcowej z zatoki prawowieńcowej (film nr 2).

 

Zwraca uwagę fakt, że nie stwierdzono tak masywnych zwapnień w tętnicy udowej, oraz brak istotnych przewężeń w tętnicach wieńcowych….