Wszyscy przyzwyczailiśmy się do ordynacji różnych preparatów probiotycznych przy okazji stosowania antybiotykoterapii. Część z nich stosowana jest wraz z antybiotykiem (np. szczepy Saccharomyces boulardii) inne zaraz po zakończeniu leczenia bakteriobójczego. Celem i wskazaniem do stosowania probiotyków jest szybsza regeneracja naszej jelitowej flory bakteryjnej – mikrobioty. Mikrobiota ta pomimo, iż pełni dobroczynną dla nas rolę niestety, jest również narażona na zabójcze działanie zastosowanego antybiotyku. Zaburzenia ilości i składu naszej mikrobioty związane z niszczącym działaniem antybiotyków skutkuje tzw. dysbiozą i ma swoje konkretne kliniczne konsekwencje. W łagodnej postaci przejawia się ona nieprzyjemnymi dla nas dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi. W postaci zaawansowanej może przebiegać jako zagrażające życiu zapalenia jelit takie jak np. rzekomobłoniaste zapalenie jelita.

Wszytsko wydaje się oczywiste…. do czasu, gdy nie przeczytamy wyników badania opublikowanego w bieżącym roku. Dodatkowo pikanterii dodaje fakt umieszczenia tychże wyników na liście najbardziej intrygujących medycznych znalezisk kończącego sie 2018 r.

Jeśli wolisz oglądać oto wersja video tego materiału

Badanie Suez J. i wsp.

Autorzy zbadali u myszy i u ludzi tempo i jakość odbudowy mikroflory jelitowej po antybiotykoterapii. Śledzono zmiany gdy:

  • do regeneracji dochodziło spontanicznie
  • podawano złożone, wieloszczepowe preparaty probiotyczne
  • stosowano autologiczny przeszczep mikroflory pochodzący z kału osobnika (autologous fecal microbiome transplantation – aFMT)

U ludzi podanie probiotyków skutkowało skuteczną kolonizacją jelita zawartymi w niej szczepami bakterii.

Kluczowy wniosek jednak dotyczył tempa i jakości powrotu mikroflory do równowagi.

Naszybciej osiągano cel po podano autologicznego przeszczepu mikrofolry z kału pacjenta. Wolniej ale w pełnej różnorodności mikroflora wracała do normy spontanicznie. Istotnie najwolniej osiągano, co zaskakujące równowagę w przypadku zastsowania wieloszczepowych preparatów probiotycznych. Dodatkowo regenerująca się w tym „probiotycznym modelu” mikroflora była najmniej zróżnicowana w szczepy bakteryjne w porówaniu do dwóch wcześniejszych scenariuszy.

Powrót do równowagi mikroflory jelitowej po probiotykach, przeszczepie z kału oraz spontaniczny po antybiotykoterapii. Suez J i wsp.
Powrót do równowagi mikroflory jelitowej po probiotykach, przeszczepie z kału oraz spontaniczny po antybiotykoterapii

W warunkach in-vitro zaobserwowano, że spowolnienie powrotu mikroflory do równowagi najprawdopodobniej mogło być spowodowane przez wydzialane przez szczepy bakterii Lactobacillus substancje. Substancje te wydawały się hamować namnażanie innych pożądanych szczepów bakterii.

Obserwacje te powodują, że stosowanie dostępnych preparatów probiotycznych nie jest idealną formą wspomagania regeneracji mikroflory jelitowej. Według autorów lepszą formą wspomagania i bardziej przyszłościową będzie rozwój technik autologicznych przeszczepów bakterii lub opracowywanie indywidualnych mieszanek probiotycznych.

Referencja:

Suez J. i wsp. Post-Antibiotic Gut Mucosal Microbiome Reconstitution Is Impaired by Probiotics and Improved by Autologous FMT

Published: September 6, 2018DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.08.047