Wciąż toczy się dyskusja dotycząca wpływu spożywania jaj na poziom cholesterolu. Wydaje się, że sprawa powinna być łatwa do jednoznacznego podsumowania. Jednak wciąż dyskutujemy. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie dlatego, że co jakiś czas natrafiamy na badania, które swymi wynikami podsycają wątpliwości.  Dlaczego niektóre badania wykazują ten wpływ a inne nie? Czy badane jaja są jakieś inne?

A może istnieje związek pomiędzy ze źródłem pieniędzy na przeprowadzenie danego badania a jego wnioskami?

W analizie przeprowadzonej przez badaczy PCRM identyfikowano źródła finansowania wszystkich „jajecznych badań” opublikowanych pomiędzy 1950 a 2019 rokiem

Udział lobby producentów jajek w finansowaniu badań wynosił:

  • pomiędzy 19950 a 1970 rokiem – 0% – czyli nie było wtedy „konfliktu interesów”
  • od 1970 roku odsetek finansowanych przez „jajczarski przemysł” stopniowo się zwiększał
  • by w okresie 2010-2019 osiągnąć rekordowe 60% – czyli w prawie 2/3 badań możemy podejrzewać „konflikt interesów” 

Niezależnie jednak od źródła finansowania:

wyniki 85% badań dokumentują wpływ spożywania jaj na zwiększanie się poziomu cholesterolu u ludzi.

Nawet jednak jeśli wyniki o tym mówią to czy wnioski w tych badań mogą w jasny sposób ten komunikat nam przekazywać albo udawać, że nie jest to tak oczywiste

Czy źródło finansowania ma wpływ na to jak sformułowane są jego wnioski ?

49% badań finansowanych „przemysłowo” i tylko 13% nie sponsorowanych przemysłowo nie podkreśla wprost faktu, że jedzenie jaj podnosi poziom cholesterolu

Jak można zauważyć spojrzenie na ten sam problem może się różnić w zależności od tego „kto płaci” za przeprowadzenie badania. Niestety do artykułów, wzmianek prasowych, postów w mediach społecznościowych nie trafiają najczęściej informacje o źródłach finansowania badań – a jak widać szkoda.

 

Źródło:

Barnard ND, Long MB, Ferguson JM, Flores R, Kahleova H. Industry funding and cholesterol research: A systematic review.
 Am J Lifestyle Med. Published online December 11, 2019.