Zebrane wyniki analizy danych z 58 amerykańskich oddziałów ratunkowych wskazują liczne przypadki zgłoszeń pacjentów spowodowane działaniami niepożądanymi przyjmowanych leków.
W latach 2013-2014 odnotowano 42,5 tys takich przypadków, z których 27% skutkowało przyjęciem pacjenta do szpitala.

Wśród dzieci były to najczęściej antybiotyki 32% i leki psychotropowe 4,5%

W wieku ponad 65 lat
przeważały natomiast leki przeciwkrzepliwe (krwawienia polekowe), przeciwcukrzycowe (epizody nadmiernego spadku poziomu glukozy) i opioidy (objawy przedawkowania leków przeciwbólowych o działaniu narkotycznym).

Wymieniono również konkretne preparaty wraz z częstością ich działań niepożądanych:

  • Warfaryna 31.9% (Warfin)
  • Insulina 13.0%
  • Klopidogrel  9.9% (Plavix, Areplex, Plavocorin, Trombex, Agregex, Pegorel, Zylt, Clopidogrel)
  • Aspiryna  7.1%
  • Rywaroksaban 2.9% (Xarelto)
  • Lizynopryl 2.6% (Prinivil, Lisiprol)
  • Metformina 2.6% (Metformax, Glucophage)
  • Glipizyd  1.8% (Glibenesse)
  • Sulfametizol/ trimethoprim 1,4% (Biseptol)

Wydaje się, że pacjenci przyjmujący te leki powinni być objęci bardziej intensywnym monitoringiem w celu zapobiegania działaniom niepożądanym wraz z odpowiednią edukacją pacjenta dotyczącą bezpieczeństwa terapii.

 

 

 Źródło: JAMA. 2016;316(20):2115-2125. doi:10.1001/jama.2016.16201