W opublikowanym w 2013 r badaniu Dr Dean Ornish wraz z Prof. Elisabeth Blackburn dowiedli związku pomiędzy modyfikacją stylu życia a zachowaniem telomerów w lepszej kondycji.

 

Telomery

Telomery to końce nici chromosomów. Od ich stanu zależy szybkość degradacji chromosomów – naturalnego procesu jaki obserwujemy podczas starzenia się organizmu.

W ciągu 5 letniej obserwacji, na dość małej grupie pacjentów (około 30) badacze dowiedli, że zmiana stylu życia według schematu zalecanego przez Dr D. Ornisha wiązała się z zachowaniem telomerów w istotnie lepszym stanie w porównaniu do pacjentów z grupy kontrolnej (w której nie stosowano tych zmian).

Zauważono, że istnieje pozytywna korelacja oraz proporcjonalność pomiędzy stopniem realizacji zmiany stylu życia polegającej na :

  • przestrzeganiu zaleceń diety roślinnej,
  • częstej i systematycznej aktywności fizycznej.

a korzystnymi zmianami w telomerach polegającymi na spowolnieniu ich degradacji – a więc spowolnieniu starzenia się naszych chromosomów. 

To bardzo ciekawe badanie stanowi kolejny dowód potwierdzający tezę, że:

Pomimo zadanego przez rodziców „bagażu genetycznego” mamy bardzo realny wpływ na dynamikę procesu biologicznego starzenia się naszego organizmu

Oczywiście wyniki tego pilotażowego badania będą wymagały potwierdzenia w kolejnych większych analizach.

Dr Dean Ornish jest badaczem i propagatorem prozdrowotnej zmiany stylu życia: dieta praktycznie wegańska, systematyczny ruch, techniki autorelaksacji (https://www.ornish.com)

Prof. Elisabeth Blackburn jest laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za prace nad rolą telomerów w procesie naturalnego starzenia się organizmów.

Źródło :

Prof Dean Ornish, Prof Elizabeth H Blackburn, PhD. The Lancet Oncology Volume 14, No. 11, p1112–1120, October 2013

Effect of comprehensive lifestyle changes on telomerase activity and telomere length in men with biopsy-proven low-risk prostate cancer: 5-year follow-up of a descriptive pilot study