47 letni pacjent od roku leczący się z powodu nadciśnienia tętniczego jedną tabletką dziennie leku dwuskładnikowego zgłosił się z powodu obecnego od kilku dni przyspieszenia akcji serca, bólu nóg i gorszego samopoczucia po wysiłku.
Pacjent w celu redukcji masy ciała od miesiąca przyjmuje pewien suplement. W ciągu ostatniego miesiąca jego waga zmniejszyła się o 8 kg.

Zapisanym w gabinecie EKG stwierdzono zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego pod postacią wstawek periodyki Wenckebacha i założono pacjentowi monitorowanie EKG metodą Holtera.

Holter z suplementem…

Pauza do 3 sekund


W pierwszym zapisie holterowskim obecne bardzo liczne zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego, bloki przedsionkowo-komorowe z licznymi zwolnieniami akcji serca oraz pauzami do trzech sekund (zaznaczone kolorem czerwonym). Oprócz tego obecne były wstawki napadowej tachykardii zatokowej.

Blok przedsionkowo-komorowy 2:1
Holter w trakcie przyjmowania Antyoksydacyn Forte


Żaden z przyjmowanych przez pacjenta z powodu nadciśnienia leków nie wpływał na parametry przewodzenia (połączenie sartanu i tiazydu). Po zapisaniu Holtera pacjent zdecydował się odstawić suplement, który dotychczas przyjmował o nazwie Antyoksydacyn Forte (zdjęcie poniżej).

Odstawienie suplementu

Po kilkunastu godzinach od zakończenia przyjmowania suplementu samopoczucie pacjenta uległo znacznej poprawie. W kontrolnym monitorowaniu holterowskim stwierdzono prawidłowy zapis EKG, wycofanie wszystkich zaburzeń przewodzenia zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo-komorowego.

Holter po odstawieniu suplementu

Podsumowanie


Zawsze pytamy pacjentów o wszystkie możliwe leki, które mogłyby ewentualnie przyczyniać się do wystąpienia zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodzenia. Czasami jednak zapominamy o tym, że nasi pacjenci coraz częściej przyjmują dużą ilość różnego rodzaju suplementów.

Suplementy nie są tak przebadane jak leki i nie jesteśmy w stanie stwierdzić na podstawie ich nazwy czy to one mogą być powodem obserwowanych zaburzeń.

Wydaje się zatem, że zasadą postępowania takim przypadku powinno być przerwanie suplementacji wszystkimi preparatami i ponowne wykonanie badań kontrolnych.

W zamieszczonym przypadku, po raz kolejny sprawdza się stara dobra zasada:

najbardziej skutecznym sposobem redukcji masy ciała i odzyskania równowagi metabolicznej jest zmiana swoich nieprawidłowych nawyków żywieniowych poprzez zastosowanie naturalnej nieprzetworzonej diety

– w mojej opinii optymalniej diety roślinnej.

Przyjmowanie różnego rodzaju sztucznych suplementów może, tak jak w tym przypadku powodować niespodziewane i potencjalnie groźne ryzyka dla zdrowia i życia – nie wolno nam o tym zapominać !

ps. poza wszystkim przecież w nazwie suplementu Antyoksydacin Forte było napisane FORTE (sic!!!)