[sg_popup id=”1″ event=”hover”][/sg_popup][sg_popup id=”1″ event=”click”][/sg_popup][sg_popup id=”1″ event=”click”][/sg_popup]Krytyczne zwężenie zastawki aortalnej (przykład przedstawiony na zdjęciu), to wada serca, w której dochodzi do zwapnienia i zrastania się ze sobą płatków zastawki powodując zmniejszenie efektywnej powierzchni potrzebnej do wyrzucania krwi z lewej komory do aorty. Lewa komora musi wykonywać olbrzymią pracę z każdym skurczem aby pokonać opór zwężonej zastawki, co z kolei powoduje jej nasilającą się niewydolność i doprowadza do śmierci pacjenta.
Wada rozwija się powoli ale od momentu, gdy zaczyna dawać objawy, ocenia się że połowa pacjentów nie przeżyje 2 lat. To niekorzystne rokowanie możemy zmienić operując chorego. Dotychczas wykonywano chirurgiczną wymianę zastawki. Od kilku lat rośnie ilość zabiegów wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej bez otwierania klatki piersiowej – wprowadzając zastawkę poprzez duże tętnice – zabiegi TAVI (przykładowy film zamieściłem na końcu wpisu).
Dziś przedstawiam wyniki badania dotyczące trzeciej generacji przezskórnie implantowanej zastawki typu Sapien 3 firmy Edwards. Najbardziej istotne jest zrozumienie, że pacjenci w tej grupie poddani zabiegom to pacjenci zbyt obciążeni by operować ich klasyczną metodą kardiochirurgiczną, bądź wręcz już uprzednio zdyskwalifikowani z tej operacji. Zatem przezskórna implantacja stanowiła dla tej grupy ostatnią szansę na zahamowanie nasilającej się niewydolności serca.
Po roku od zabiegu stwierdzono, że przeżyło 85.6% pacjentów !
Badacze zauważają, że osiągnięto wynik lepszy niż w jakimkolwiek dotychczasowym badaniu (poprzednio przeżycie wynosiło około 75%). Wydaje się, że wciąż ulepszana konstrukcja zastawki oraz rosnące doświadczenie lekarzy kwalifikujących i operatorów są głównymi czynnikami sukcesu.
Przezskórnie wszczepiana zastawka Sapien 3 i rycina obrazująca implantację (rozprężanie jej na baloniku)

Przezskórnie wszczepiana zastawka Sapien 3 i rycina obrazująca implantację (rozprężanie jej na baloniku)

Te pozytywne wyniki być może zapowiadają nową erę w leczeniu wad zastawki aortalnej – erę przewagi małoinwazyjnego leczenia przezskórnego.
W badanej grupie średni wiek pacjentów wynosił 83 lata i większość z nich, co naturalne dla pacjentów w tym wieku cierpiała również z powodu innych schorzeń współisniejących.
Analiza powikłań wykazała roczną śmiertelność 8,1%, w 4,5 % w rozpoznano udar mózgu, 17% było hospitalizowanych i około 17% wymagało wszczepienia rozrusznika serca.
Z tak niskim odsetkiem powikłań i tak wysoką skutecznością zabiegi TAVI z nowej generacji zastawką Sapien 3 wydają się już dziś być lepszym wyborem niż klasyczna operacja kardiochirurgiczna w grupie pacjentów w podeszłym wieku z licznymi towarzyszącymi schorzeniami.  Postęp w kardiologii odbywa się na naszych oczach…

 

 

[tg_youtube width=”” height=”” video_id=”nU8IaqTTuTc”]

Źródło: Herrmann HC, Thourani VH, Kodali SK, et al. One-year clinical outcomes with Sapien 3 transcatheter aortic valve replacement in high risk and inoperable patients with severe aortic stenosis. Circulation 2016; DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022797