Oficjalnie! Szkoły w Nowym Jorku bez przetworzonego mięsa

Władze Nowego Jorku biorąc pod uwagę ilość danych potwierdzających szkodliwość spożywania przetworzonego mięsa podjęły decyzję (Rezolucja 238) o wycofaniu go ze szkolnych stołówek. Uchwała władz miasta obejmuje wszystkie miejskie szkoły publiczne.

„Nie możemy dłużej karmić nasze dzieci substancjami, które według aktualnej wiedzy naukowej zwiększają ryzyko zachorowania na raka w trakcie ich życia”  Eric Adams -Prezydent Gminy Brooklyn

Ciekawostką jest fakt, że sam Eric Adams dwa lata wcześniej pokonał cukrzycę typu 2 dzięki wdrożeniu nieprzetworzonej diety roślinnej.

Według stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia z 2015 roku systematyczne spożywanie produktów mięsnych poddanych temperaturowej obróbce (boczek, wędliny, wędliny, pepperoni), hot-dogi zwiększa o 18% ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.

Gratulujemy prawdziwej troski o przyszłość młodego pokolenia. Wypada życzyć podobnego podejścia do kwestii zdrowia publicznego naszym decydentom