[sg_popup id=”1″ event=”onload”][/sg_popup][sg_popup id=”1″ event=”onload”][/sg_popup]W randomizowanym badaniu Calerie 2 wykazano, że 25% ograniczenie kaloryczne u pacjentów (220 włączonych do badania) bez otyłości (BMI 22-28) w ciągu 2 lat obserwacji spowodowało wiele korzystnych zmian min:
  • zmiana masy ciała średnio  7.6  kg vs 0.4  kg na korzyść grupy badanej (grupa kontrolna nie miała z góry określonych ograniczeń kalorycznych),
  • istotną poprawę nastroju,
  • zmniejszenie poziomu napięcia / stresu,
  • poprawę ogólnego stanu zdrowia,
  • poprawę aktywności seksualnej i relacji w związkach,
  • poprawę długości i jakości snu,
  • zmniejszenie masy ciała wiązało się ze zwiększeniem wigoru.
Wszystkie wymienione istotne statystycznie dane zostały pozyskane poprzez wypełniane przez pacjentów specjalistyczne (łącznie 6) kwestionariusze do oceny nastroju, zmian nastroju, jakosci snu, jakości życia (QOL), aktywności seksualnej i satysfakcji z niej.
Wniosek z badania myślę jest uniwersalny bo dotyczy wszystkich niezależnie od posiadanego aktualnie wskaźnika masy ciała (BMI) – zawsze warto świadomie dobierać spożywane pokarmy zarówno jakościowo jak i ilościowo. Powodzenia !

 

Źródło: JAMA Intern Med. 2016 May 2. doi: 10.1001/jamainternmed.2016.1189. [Epub ahead of print]