Na podstawie opublikowanych ostatnio badań eksperci Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego sformułowali wnioski, które rzucają nowe światło na zagadnienie wpływu ilości spożywanych dziennie posiłków oraz pory ich spożywania na nasze zdrowie.

Oceniono częstość występowania zawałów serca, otyłości oraz cukrzycy.

Wnioski:

  • śniadanie jako posiłek pełni kluczową rolę w dziennym cyklu. Rezygnacja ze śniadania wiąże się z istotnym wzrostem ryzyka otyłości, cukrzycy typu 2 a nawet choroby wieńcowej.
  • późne spożywanie kolacji ponad 2 krotnie zwiększa ryzyko otyłości
  • spożywanie co najmniej 4 posiłków dziennie wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia analizowanych problemów w porównaniu z pacjentami którzy jadają 1-2 razy w ciągu dnia bardziej obfite posiłki. Dodatkowo w grupie jedzącej częściej  notowano niższe poziomy „złego choelsterolu” LDL oraz niższe poziomy glukozy.

Źródło: http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/01/30/CIR.0000000000000476