W 2004 opublikowano wyniki dużego badania dokumentujące wpływ spożycia alkoholu na zwiększenie ryzyka wystąpienia dny moczanowej.

Ryzyko wyraźnie rośnie wraz z ilością alkoholu (patrz wykres).   

Spożywanie piwa okazało się być najbardziej ryzykownym zachowaniem i wiązało się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia dny niż pozostałych rodzajów alkoholu. Drugie miejsce zajęły alkohole wysokoprocentowe. Spożycie wina natomiast nie wiązało się ze statystycznie istotnym zwiększeniem tego ryzyka.

Źródło: Lancet. 2004 Apr 17;363(9417):1277-81. Alcohol intake and risk of incident gout in men: a prospective study. Choi HK1, Atkinson K, Karlson EW, Willett W, Curhan G.